Základy animovaného filmu

Základy animovaného filmu
Vhodné pro děti od 10 do 100 let
Čas: 90 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 90 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Účastníci programu se seznámí se základními typy filmových animací a s principy tvorby animovaných filmů. Dozví se, jak animovaný film vzniká a poté si vyzkouší základní technologické postupy jeho výroby. Pro tento program je nutné mít „chytré telefony” s nainstalovanou aplikací pro tvorbu animací, kterou lze stáhnout přímo v MLK. Cílem tohoto programu je osvojit si základy práce animátorů na jednoduchém filmovém cvičení (nevytváří se animovaný film se smysluplným příběhem). Na konci programu si jednotlivá cvičení promítneme na plátně a lektor dětem poskytne zpětnou vazbu.

Vzdělávací oblasti
informační a komunikační technologie, umění a kultura, filmová a audiovizuální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní