Základy animovaného filmu

Základy animovaného filmu
Vhodné pro děti od 10 do 100 let
Čas: 90 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea)

Základy animovaného filmu

Účastníci programu se seznámí se základními typy filmových animací a s principy tvorby animovaných filmů. Dozví se, jak animovaný film vzniká a poté si vyzkouší základní technologické postupy jeho výroby. Cílem tohoto programu je osvojit si základy práce animátorů na jednoduchém filmovém cvičení, během kterého si studenti vytvoří krátký animovaný klip. Pro tento program je nutné mít „chytré telefony” s nainstalovanou aplikací Stikbot Studio 2.0 pro tvorbu animací (lze stáhnout v muzeu).

Vzdělávací oblasti
informační a komunikační technologie, umění a kultura, filmová a audiovizuální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní