Kacafírkovo dobrodružství

Kacafírkovo dobrodružství
Vhodné pro děti od 7 do 14 let
Kapacita max. 30 dětí
Čas: cca 5 hodin (optimálně od 9 do 14 h)
Cena: 100 Kč / 1 žáka (nezahrnuje prohlídku muzea) 

Kacafírkovo dobrodružství

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období. Každá trasa spolupracuje s jiným muzeem a také s Turistickým informačním centrem. Trasa mezi Regionálním muzeem a MLK se jmenuje Kacafírkovo dobrodružství. 

Kacafírkovo dobrodružství
Během trasy si žáci osvojí pojmy legenda, pověst, mýtus a pohádka. Seznámí se s událostmi, které se staly základem významných příběhů města Chrudimi, ale také s postavou čtveráka Kacafírka. Na jednotlivých stanovištích žáci plní úkoly a získávají indicie do „hracího plánu“ získaného na začátku trasy. Příběhy o Kacafírkovi na konci své cesty zdramatizují. Program nezahrnuje prohlídky muzeí.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení a řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské