Magický svět loutek ožívá

Magický svět loutek ožívá
Vhodné pro děti od 6 do 15 let
Čas: 60 – 90 minut (včetně prohlídky expozice)
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Edukátorka představuje dětem program.
Děti hledají loutku podle fotografie, kterou dostali od edukátorky.
Žák si prohlíží loutky.
Děti tvoří živý obraz před scénou Enšpígl.
Žáci si prohlíží stínové loutky.
Děti si zkouší hru se stínem.
Magický svět loutek ožívá

Komentovaná prohlídka pro děti, která formou hry zpestří návštěvu stálé expozice. Účastníci programu absolvují přímo ve výstavních sálech drobné aktivity, které podporují fantazii i verbální a neverbální komunikaci. Program rozvíjí pozorovací dovednosti i logické myšlení. Prohlídka výstavy probíhá formou dialogu lektora a jednotlivce nebo skupiny.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské