Podoby loutek

Podoby loutek
Vhodné pro děti od 6 let do 18 let, dospělé i specifické skupiny
Čas: 40–60 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

 

Podoby loutek

Účastníci programu se seznámí se základními typy loutek jako jsou marionety, maňásci, javajky, manekýni, stínové loutky atd. Kromě teoretických poznatků si budou moci účastníci loutky osahat a prohlédnout do detailu. Vyzkouší si také jejich vedení. Ve skupinách si pak zahrají krátké improvizované scénky. Program je vhodný pro děti, dospělé, ale i skupiny se specifickými potřebami.

NOVINKA! Program je možné objednat také v anglickém a španělském jazyce! Lektor bude s dětmi komunikovat ve vybraném jazyce, v případě potřeby samozřejmě také česky. Studenti se poté pokusí dle své jazykové úrovně vymyslet a sehrát scénky. 
Nechte vaše studenty otestovat své jazykové znalosti kreativním způsobem v inspirativním prostředí muzea!

Vzdělávací oblasti
jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence komunikativní, pracovní