Stínové loutky

Stínové loutky
Vhodné pro děti a mládež od 6 let i dospělé
Čas: 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Děti kreslí návrhy na stínové loutky.
Děti kreslí návrhy na stínové loutky.
Stínová loutka kočičky s modrýma očima.
Holčička si vystřihuje stínovou loutku panenky.
Děti provádějí nácvik divadla s vlastními stínovými loutkami.
Dětské stínové loutky v akci.
Stínová loutka panenky a koníka.
Chlapci zkoušejí stínové divadlo.
Usmívající se chlapec při stínovém divadle.
Stínové loutky

Výtvarně-dramatický program děti seznamuje s tradicí a specifiky stínového divadla Orientu. Účastníci si vyrobí vlastní stínovou loutku, mohou pracovat také ve skupinách a vytvořit loutky pro konkrétní příběh. Téma může být volné, všeobecně známé (např. pohádky) nebo lze program zkoordinovat s ŠVP. Hru s loutkami si nakonec účastníci vyzkouší za nasvíceným plátnem, kde zjistí, že pro správné fungování stínohry je potřeba hlídat nejen své stíny, ale dávat pozor i na spoluherce.

Příklady z praxe: Téma lovci mamutů
V úvodní evokaci shrneme vše, co víme o době ledové a kamenné. Po prvním brainstormingu si rozdělíme jednotlivé role a děti si vyrobí loutky. Nakonec s loutkami jednotlivé scény zahrají. Stejný postup lze použít např. pro zopakování důležitých historických událostí nebo příběhů z literatury.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, přírodopis, zeměpis, umění a kultura, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní