Zatoulaná princezna

Zatoulaná princezna
Vhodné pro děti od 3 do 7 let
Čas: 40–60 minut (včetně prohlídky expozice)
Cena: 100 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

 

Děti s hudebními nástroji.
Děti spolupracující na úkolu.
Děti pozorující princeznu s bílým závojem přes obličej.
Děti snažící se osvobodit princeznu.
Děti sledující princeznu a kašpárka.
Zatoulaná princezna

Zážitkový program začíná příchodem Kašpárka, který hledá zatoulanou princeznu. Pomohou ji děti Kašpárkovi najít? Cesta vede muzeem a děti se během hledání seznámí se základními typy loutek a sbírají indicie k nalezení ztracené princezny. Na konci svého úsilí princeznu opravdu najdou a vysvobodí ji ze zakletí.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské