Kašpárkova aktovka - Jan Malík

30. 11. 2020

To by bylo, abychom v našem vzdělávacím koutku nejmenovali i člověka, díky němuž dnes v Chrudimi máme loutkové muzeum! A také můžeme loutkářský obor studovat na vysoké škole. 

Jan Malík (15. 2. 1904 – 24. 7.1980) 

Jedna z nejvýraznějších osobností novodobého českého loutkového divadla. Vedle působení na loutkové scéně jako autor her pro loutky nebo loutkový divadelní režisér, položil základy pro institucionalizaci loutkového divadla a aktivně se na ní podílel. Byl jedním z předních iniciátorů založení loutkářské katedry DAMU v Praze, kde následně sám také přednášel. Zasloužil se rovněž o obnovení činnosti a lesku mezinárodní loutkářské organizace UNIMA, jejímž byl dlouholetým generálním sekretářem a následně i čestným prezidentem. Byl nejdůležitějším iniciátorem vzniku Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, kterému věnoval i svoji celoživotní loutkářskou sbírku.