Kašpárkova aktovka - vietnamská vodní loutka

19. 11. 2020

Kašpárek a loutky obecně nejsou úplně vodními živly, i když jedna výjimka by se našla!  Vietnamské vodní loutky jsou světovým unikátem, který najdete i u nás v muzeu.

Vodní loutka je druh loutky, která hraje na vodní ploše a její ovládací mechanismus je skrytý pod vodní hladinou. Loutky jsou vyrobené z lehkého dřeva fíkovníku a vyskytují se ve střední, nížinné části severního Vietnamu, v deltě Rudé řeky. Voda je divadelním jevištěm, hereckým prostorem a zároveň jednotícím motivem divadelních výstupů. 

Vodní loutkové divadlo tvoří ve Vietnamu již po staletí součást tradičních venkovských oslav a svátků a doplňuje veselé chvíle v životě vietnamských zemědělců. Tato jedinečná forma loutkového divadla se odehrává uprostřed jezírka nebo jiné vodní nádrže. Herci stojí po pás ve vodě, schovaní před zrakem diváka za bambusovým závěsem, který pokrývá celou přední stranu zděného nebo bambusového pavilonu. Diváci, kteří stojí na protějším břehu, jsou svědky působivé podívané, loutkového představení, a sledují dokonalou iluzi oživlých loutek na vodní hladině. Za doprovodu tradičních nástrojů a zpěvu se celá vesnice baví u příležitosti oslav začínajícího roku nebo jiných slavností spojených se zemědělským cyklem.