Nahrávka z archivu - projev ministra Václava Kopeckého

7. 2. 2021

V našem zvukovém archivu se najde ledacos, třeba i ministerský projev. Říkáte si, co to má společného s loutkami, kromě toho, že naším zřizovatelem je ministerstvo kultury? Možných vysvětlení je několik. Za prvé, projev vznikl v roce 1947 u příležitosti oslav stého výročí úmrtí Matěje Kopeckého, nestora českých loutkářů. Za druhé, oním ministrem, jehož rétorické umění Vám nabízíme k poslechu, je Václav Kopecký, komunistický ministr informací a jeden z hlavních architektů převratu v roce 1948 i politických procesů padesátých let, který se hrdě hlásil k příbuzenskému vztahu právě s loutkářem Matějem. A za třetí, možnou hypotézou, proč je v našem archivu i ministerský projev z roku 1947, je to, že v té době se dá mluvit, když ne o loutkové vládě, tak alespoň o některých loutkových ministrech, za jejichž nitky usilovně tahaly vyšší loutkářské šarže ze Sovětského svazu. Tak si vyberte :-) Ale především si poslechněte pro osvěžení historické paměti, i vzhledem k tomu, že se blíží 73. výročí Vítězného února.