Říkáme NE! ruskému barbarství

24. 2. 2022

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vyjadřuje plnou solidaritu obyvatelům Ukrajiny, která v současnosti čelí barbarskému ruskému útoku. Vyzýváme představitele Ruska, aby okamžitě zastavili naprosto neodůvodněnou brutální agresi a respektovali vůli obyvatel Ukrajiny na sebeurčení a svobodné směřování jejich země. Naprosto nesouhlasíme s falšováním historie ze strany putinovského režimu za účelem ospravedlnění aktu agrese vůči suverénnímu státu. Tato agrese je ve 21. století naprosto neospravedlnitelná a je projevem mentality studené války, která je v Kremlu narativem jeho zahraniční i vnitřní politiky. Vyzýváme všechny civilizované země včetně České republiky, aby se postavily za Ukrajinu a její svobodu, protože v této zemi a v této válce jde i o jejich/naši svobodu. Říkáme jasné NE! projevům barbarství a geopolitického cynismu.