Alois Tománek, scénograf

Publikaci Alois Tománek, scénograf vydalo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi v roce 2012 u příležitosti výstavy Pavel Kalfus a Alois Tománek: Společně, každý svou cestou, která mapovala uměleckou tvorbu těchto dvou významných scénografů loutkového divadla a oslavovala jejich 70. výročí narození. Muzeum chtělo tímto počinem upozornit na neobyčejný rozsah, kontinuitu a mnohotvárnost jejich práce a její význam pro českou profesionální divadelní loutkářskou tvorbu.

Úvodní kapitola Svět loutek Aloise Tománka cituje z prací divadelní historičky Sylvy Šimáčkové-Marešové (1933–2007), na dalších stránkách režisér Karel Brožek vzpomíná na společnou práci s Aloisem Tománkem a kromě líčení inscenačních postupů a ocenění specifik jednotlivých scénografických řešení podává i barvitý obraz o době, ve které jejich společná divadelní díla vznikala. Jeho text je doprovázen řadou fotografií z inscenací i Tománkovými scénografickými návrhy a kresbami. Ačkoliv se publikace pro svůj rozsah věnuje jen výběru z více než dvou set třiceti scénografických prací Aloise Tománka, nabízí ucelený pohled na jeho tvorbu. Nezapomíná ani na Tománkovo působení na Katedře loutkového divadla DAMU Praha, kde vyučoval (a v letech 1986–1990 katedru i vedl) a vychoval tu řadu výborných scénografů. Na závěr jsou zařazeny osobní vzpomínky na předčasně zesnulého tvůrce (19. 1. 2011) od lidí jemu nebližších: Edity Šafaříkové, Niny Malíkové a Pavla Kalfuse.

 

Koncepce: Simona Chalupová
Text: Sylva Šimáčková-Marešová, Karel Brožek, Nina Malíková, Pavel Kalfus, Edita Šafaříková
Fotografie: Josef Ptáček, Oldřich Pernica, Štěpán Bartoš, soukromé archivy
Obrazové podklady: archiv MLK, archiv časopisu Loutkář, soukromé archivy
Grafická úprava: Michal Kukačka, Mančaft
Oborná obrazová redakce: Nina Malíková
Redakce: Simona Chalupová, Karolína Chalupová, Artefactes
Vydalo: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi u příležitosti výstavy Pavel Kalfus a Alois Tománek: Společně, každý svou cestou.
Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
ISBN 978-80-905249-3-4 

 

Cena: 
180 Kč