S programem k vám do školy

S vybranými programy můžeme také přijet přímo do Vaší školy.

Cena programu je 100 Kč/1 žáka plus cestovné 8 Kč/1 km.

Programy, které lze realizovat ve vaší škole:

Maňáskárna NOVINKA!
Kreativní program pro malé loutkáře
Pro děti od 5 do 10 let
Čas 60 minut

Rodinné loutkové divadlo
Výroba jednoduchého papírového divadla ve skupině
Pro děti od 6 do 12 let
Čas 60 minut

Podoby loutek
Poznávání různých druhů loutek a hraní divadla
Pro děti a mládež od 8 let
Čas 60 minut

Jak se dělá muzeum
Poutavé seznámení se základy muzejní práce
Pro děti a mládež od 8 let
Čas 90–120 minut