Jak se dělá muzeum

Jak se dělá muzeum
Vhodné pro děti od 8 do 18 let
Čas: 60 – 90 minut + 45 minut na prohlídku expozice
Cena: 90 Kč / 1 žáka (program vč. prohlídky celého muzea) 

Mladí muzejníci

Program k padesátému výročí od založení Muzea loutkářských kultur, seznámí žáky se základy muzejní práce. Pracuje s fantazií účastníků, schopností interpretace a s hledáním souvislostí. Studenti si vytváří své vlastní muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují různé předměty, vymýšlí doprovodné programy atd. Účastníci pracují ve skupinách a na závěr si jednotlivé skupiny svá imaginární muzea vzájemně prezentují.

Vzdělávací oblasti
český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské