Betlém

Betlém – do krabice nebo stínový
Program lze objednat od 13. 11. do 15. 12. 2022
Vhodné pro děti od 6 do 14 let
Čas: 60 minut + 45 minut na prohlídku expozice

  

Na principech stálých programů (Rodinné loutkové divadlo nebo Stínové loutky) si účastníci programu vyrobí a zahrají scény z příběhu o narození Ježíška.

Vzdělávací oblasti
Umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, dramatická výchova
Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní